Studnia głębinowa jest to pionowe ujęcie wody podziemnej. Wykonywana jest najczęściej poprzez wiercenie otworu aż do poziomu wodonośnego.

Studnie głębinowe to znakomite rozwiązanie dla wodociągów z uwagi na:

  • obniżenie kosztów związanych z doprowadzeniem i eksploatacją infrastruktury wodociągowej,
  • uniezależnienie się od miejskich ujęć wody,
  • pozyskanie z naturalnych źródeł dobrej, jakości wody pitnej,
  • zabezpieczenie się przed wzrostem cen za 1 m3 wody.

Podwyżki w tym obszarze w okresie 10 ostatnich lat kształtowały się na poziomie o około 200%, plus oplata abonamentowa, która staje się czynnikiem zapalnym dla każdego z nas.

UWARUNKOWANIA PRAWNE BUDOWY STUDNI

Prawidłowe wykonanie studni głębinowej wymaga spełnienia warunków prawnych oraz geologicznych.

Studnia, niezależnie od technologii wykonania wymaga pozwolenia wodnoprawnego (w świetle prawa jest „urządzeniem wodnym do ujmowania wód podziemnych”).

Wymóg ten nie dotyczy studni o głębokości mniejszej niż 30 m (wówczas jest to „zwykłe korzystanie z wód”). Pozwolenie wodnoprawne może być wydane na podstawie projektu – pod warunkiem, że spełnia on wymagania stawiane operatowi wodnoprawnemu. Budowa studni o wydajności mniejszej niż 5 m³/h nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę; wystarczy zgłoszenie budowlane (od daty zgłoszenia należy odczekać 30 dni na jego uprawomocnienie).

Jeśli przystępujemy do budowania studni, nawet jeśli tylko ją zgłaszamy i nie potrzebujemy pozwolenia, musimy wiedzieć, że zgodnie z przepisam, studnia powinna znajdować się:

  • przynajmniej 5 metrów od granicy działki (sąsiad może wyrazić zgodę na bliższe sąsiedztwo)
  • conajmniej 7,5 metra od rowu przydrożnego
  • nie mniej niż 15 metrów do szczelnych zbiorników na ścieki, w tym szczelnych (szambo),
  • kompostowników (a 30 metrów od instalacji rozsączających biologicznie oczyszczone nieczystości)

POZWOLENIE NA BUDOWĘ STUDNI

Studnię wykonuje się na podstawie Projektu Prac Geologicznych, gdzie uwzględnione jest zapotrzebowanie na wodę, warunki hydrogeologiczne, lokalizacja i konstrukcja studni.