Nawadnianie ogrodu

Założenie ogrodu jest kosztowną inwestycją. Można zrobić to samemu lub zlecić firmie. Rośliny trzeba kupić, ale później wymagają one stałego utrzymywania, co generuje dalsze koszty przez kolejne lata. Podlewanie ogrodu wielkości 600 m2 w średnio suchym roku może pochłonąć od 900 do 2 200 złotych rocznie, pobierając wodę z wodociągów za 4-5zł za 1m³.

Mając solidnie wykonaną studnię jedynym kosztem jest energia 100-130zł rocznie. Ceny wody wzrosły w ostatnich 10 latach o 310% i będą nadal wzrastać! Słodka woda jest największym dobrem naszej społeczności. Bez wody nie ma życia.

tyle złotych to max. koszt dowozu wody przy budowie domu

procenowy wzrost cen wody w ostatnich 10 latach

średni roczny koszt wody z wodociągów

tyle zł to max. roczny koszt podlewania ogrodu